حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزۀ بسیار قوی است.
امام خامنه‌ای 91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

سطوح تولید محصول:

  1. معرفی نقشه راه
  2. تبیین جهت انقلاب
  3. مبانی نظری نقشه راه
  4. یکی از موضوعات جهت ساز در نقشه راه 

سطح اول: فهرست نویسی بر 8 متن معرفی نقشه راه(در حال اصلاح ...)


سطح دوم:


سطح سوم:


سطح چهارم:

محصولات ابزاری:

*روش شماره گذاری صفحات