حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزۀ بسیار قوی است.
امام خامنه‌ای 91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

کارگروه ها و حلقه های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در سراسر کشور تعطیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه این تصمیم توسط دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در تاریخ 30 بهمن ماه 1393 اتخاذ شده و شامل همه کارگروه ها و حلقه های گفتمانی و شامل همه فعالیت های مرتبط با این واحدها می باشد. انتهای پیام